Monika Suchánová

Věk: 38

• Předměty: Anglický jazyk
• Dojíždění za žákem: ANO
• Výuka u lektora: ANO
• Skypelearning: ANO
• Skupinové doučování ANO (pozn.: po domluvě max. 3 žáci)

• Dosažené vzdělání:  Středoškolské – Spgš v Přerově + Cambridge Proficiency Certificate in English.

„Nabízím výuku anglického jazyka, většinou na úrovni ZŠ . Mohu dojíždět za žákem,
ale výuka může probíhat přímo u nás doma. Doučování probíhá přesně podle potřeb
žáka. Dávám přednost konverzaci v AJ než jen pouhé biflování slovíček a pravidel.
Pokud možno využívám co nejvíce podnětů (verbální, vizuální, různé hry a kvízy, atd.)“

 

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

 

Loading